0.8 | תוכנית בינוי עירונית ( תב”ע)

האם יש חשיבות לקיומה של תכנית מיתאר לעיר (תב”ע). תכנית בינוי עיר, ( תב”ע) היא תוכנית שבה מסומנים גבולות המותר והאסור של התכנון העירוני. בתב”ע ניתן לדעת את ייעודי השטחים העירוניים: מגורים, מסחר, שירותים, ציבוריים, תעשייה, פנאי, ירוק, חופים ועוד המון פרטים חשובים לגבי שטח העיר. ללא תכנית בינוי או מיתאר לעיר, יש מצב של […]