אשדוד, היא אחת מחמש הערים הגדולות בישראל, ועדיין נסמכת על גישה עתיקה, שאינה מצליחה כרשות עצמאית להעמיד לעצמה משאבים לשרת את תושביה ולטפל בתחומי החיים השונים של העיר. העיר מקבלת שירותים כקבצן בפתח. פרנסי העיר, נראה כחוששים לתבוע את זכותם לאוטונומיה, וממתינים לאישורים המיוחלים לפעול כפי שראוי לה, לדוגמא מוסד אקדמי, בית חולים. ברשימה הזו, אני מתאר את היחסים המוזרים בין העיר אשדוד לבין איגוד ערים לכבאות.

איגוד הערים לכבאות הוקם ב 1960 במסגרת ניסיונות להעניק שירותי כבאות לערים והישובים הנמצאים בנפת אשקלון. איגוד ערים לכבאות איזור אשקלון הוא אחד מ 24 איגודים ברחבי המדינה. אז, כאשר הוקם האיגוד, אשדוד הייתה בראשית דרכה כישוב עירוני, לכן החלוקה התבססה על החלוקה לנפות, ואשדוד הייתה חלק מהמרחב הכללי של העיר אשקלון. לא רק  בתחום הכבאות, אשדוד הייתה ועודנה חלק מנפת אשקלון, אלה בכל מיני שירותים ותחומים, למשל מס הכנסה. רק לאחרונה מתעוררת אשדוד ודורשת את חלקה הראוי. העיר אשדוד כעיר הגדולה ביותר בדרום הארץ, נושאת בעיקר הנטל הכלכלי של איגוד הערים לכבאות. מרבית עובדי האיגוד אינם תושבי אשדוד, הנהלת האיגוד רובה אינה מאשדוד.

איגוד הערים אשקלון כולל למעלה מ 100 ישובים, בינהם הערים אשדוד, אשקלון, קרית מלאכי, קרית גת ושדרות, נוסף על ישובים קטנים ומועצות מקומיות רבות כמו: באר טוביה, בצפון עד שער הנגב בדרום. האיגוד מעסיק 90 עובדים,  18 חברי הנהלה, שהם נציגי חלק  מהישובים, ומי שעומד בראש האיגוד הוא  ראש עיריית אשקלון. מקום מושבו של האיגוד, כמובן הוא באשקלון. איגוד ערים לכבאות אחראי לשרת אוכלוסיה של כחצי מיליון איש, מחציתם מתגוררים באשדוד.

בתחום נפת אשקלון נערך סקר סיכונים כדי לענות, בעת הצורך, על בעיות בתחום החומרים המסוכנים, ושריפות, תאונות וכו. קרוב לחצי האתריםים המוגדרים כמסוכנים נמצאים באשדוד. התחנה המרכזית של איגוד ערים נמצאת באשדוד ומעסיקה כ 35 עובדים. האיגוד מטפל בכ 7000 אירועים בשנה, כל האירועים מטופלים, כאמור, על יד כ 90 עובדים בלבד.

התחנה באשדוד נמצאת ברח' ז'בוטינסקי ומספרי הטלפון

הם:    8515050-08 ,8515031, 8515032.