אשדוד | בריאות

מכון המחקר של הכנסת פרסם מחקר ובו הוא משווה את רמת שירותי הבריאות של תושבי אשדוד והדרום לתושבי שאר מדינת ישראל. מן המחקר עולה שתושבי הדרום מקבלים הכי פחות בריאות בהשוואה לאחרים.

ברשימה הזו אני סוקר ומעלה את עקרי הדברים.

מתברר לכל מי שהיה צריך את המחקר שאיכות וזמינות שירותי הבריאות לתושבי אשדוד והדרום הן נמוכות מאוד בהשוואה כלל ארצית.

מחוז דרום משתרע על פני 65% משטח מדינת ישראל, 14% מאוכלוסיית ישראל חיה במחוז דרום. אוכלוסיית הדרום מאופיינת ברמה חברתית – כלכלית נמוכה בהשוואה לשאר תושבי ישראל, תוחלת החיים נמוכה בכשנה וחצי בהשוואה לכלל האוכלוסייה.

בעקבות מצב שרותי הבריאות בדרום, רבים מהתושבים הזקוקים לשירותי בריאות, נפגעים ואף מתים יותר מאשר בשאר המדינה.

דוגמאות לכך ניתן לראות במספרים הבאים: בדרום נפטרים 50% יותר תינוקות, 6.8 תינוקות ל 1000 לעומת 4.3 לכל  1000, מאשר בשאר המדינה.

רק 9% ממיטות האשפוז נמצאות במחוז דרום, והן מרוכזות בשני בתי חולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון, בהם התפוסה היא מעל 95%.

בסך הכל יש 1.5 מיטות לכל 1000 תושבים בהשוואה ל 2 מיטות בשאר המדינה.

מספר הרופאים בדרום נמוך, והם פחות מומחים בהשוואה ארצית, רק כ 7 רופאים ל 1000 תושבים, מהם 58% הם מומחים בהשוואה  ל 72-82% במחוזות מרכז ותל אביב.

המסקנות העיקריות:

כתוצאה ממצב חוסר השוויון בהיקף שירותי הבריאות, ישנם חולים רבים המסתבכים ואפילו מתים מהעדר שירותי בריאות זמינים ואיכותיים.

שני בתי החולים בדרום קורסים וסובלים מחוסר רופאים בכל הרמות, מחוסר במיטות אישפוז וכתוצאה מכך פחות ימי אישפוז.

תושבי הדרום נאלצים לשלם בחייהם עבור רמת והיקף שירותי הבריאות, שהם מקבלים.

מה אומר משרד האוצר לדורותיו: " אם יבנו עוד בתי חולים אנשים ירצו יותר להתאשפז ".

רשימות נוספות בנושא בריאות: