חינוך – מחוננים

מערכת החינוך באשדוד עוברת בשנים האחרונות תהליכים מתקדמים של שינוי ופיתוח במגוון נושאים, למשל התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים – התמיד המחונן והמצטיין. כמו בנושאים אחרים מערכת החינוך באשדוד מנסה להתמודד אחרת מדרך ההתמודדות הכללית בישראל. העיר משקיעה משאבים ובעיקר מסתמכת  על שאיפתם של ההורים להשתתף בתוכניות המיוחדות ולכן גם חלק ניכר ממימון התוכניות מוטל על ההורים. באשדוד פועל מרכז מחוננים מצטיינים.

על פי ההגדרות הסטטיסטיות של משרד החינוך, מחונן הוא מי שיש לו מנת משכל מעל 125. מובן שמנת המשכל לבד לא מספיקה, אליה צריך להוסיף מוטיבציה ויצירתיות. ישנם שלושה מושגים בסיסיים שצריך להכיר: מחוננים, הם מהוים כ 1.5% מהאוכלוסיה, מצטיינים הם אלו השייכים ל 5% מהאוכלוסיה ומחונני על שהם בסך הכל 10-15 תלמידים בכל שנתון.

לפני כמה שנים ב 2004 ישבה וועדת היגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל, והגיעה לכמה מסקנות כיצד לחזק ולקדם את התלמידים המחוננים, כחלק מהעדיפות הלאומית. חלק מהמסקנות כולל הקמת בתי ספר ייחודיים כדי ליצור מסגרת שלימה. שלושה בתי ספר כאלו הוקמו בארץ, אחד מהם באשדוד.

באשדוד יש בית ספר למחוננים הקולט מידי שנה כ 120 עד 150 תלמידים. מספר התלמידים הנבחנים גדל מידי שנה, ובשנה האחרונה נבחנו כ 400 תלמידים מהם עברו את תנאי הסף של מצטיינים ומחוננים כ 150 תלמידים. בית הספר באשדוד פועל יום בשבוע, אליו מגיעים התלמידים במקום לבית הספר הרגיל ושם לומדים קורסים מעניינים בתחומים שלא נלמדים במערכת החינוך הרגילה. גם המורים אינם דומים למורים הרגילים בבית הספר. בבית הספר הזה לומדים תלמידי כיתה ג עד כיתה ו', לאחר מכן נבחנים במבחנים נוספים כדי להתקבל לכיתה היחידה, במרחב שבין אשדוד עד אילת, של מחוננים. בית הספר למחוננים באשדוד מתייחס ל1.5% מאוכלוסיית התלמידים בעיר.

במשרד החינוך הבינו שאוכלוסיית המחוננים הם תלמידי בעלי צרכים מיוחדים ושצריך לפתח מסלול ייחודי, להכשיר מורים, להכיר את הספרות המחקרית, ללוות את ההקמה וההפעלה במחקרים רלבנטים, לפתח מסלולי תמיכה לאופי המיוחד של התלמיד המחונן. כמו דברים רבים בישראל, כדי לקיים ולקדם יש צורך לחוקק חוקים מתאימים. החוקים אמורים להתמודד עם הזכויות המיוחדות, התנאים הנהוגים בעולם והסכמים שיבטיחו את מימוש החוק.

מתברר שהתקציב לכיתת מחוננים נמוך מאוד בהשוואה לכיתות אחרות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. המדינה מסתפקת במימון מחצית משכר הלימוד ומטילה על ההורים את תשלום ההפרש. כל הורה נדרש לשלם 1650 ₪ למימון התוכנית. המדינה דרך משווקי בתי הספר למצטיינים ולמחוננים מציגים את הצורך כמתנה שצריך לשלם עליה. מובן שהגאווה של הורים רבים גורמת להם לשלם את המחיר בלי ויכוחים מיותרים. זו דרך נוספת של המדינה להפריט את החינוך ולהשית את המחיר על תשלומי הורים. אפשר להתייחס לכך, כבעיה של עשירים, אבל צריך לתת את הדעת על המחיר החברתי, מי שאין לו אמצעים ימצא מחוץ לתוכנית.

לבית הספר למחוננים מצטיינים באשדוד יש אתר אינטרנט המספק מידע רב על מגוון הפעילויות השונות, צוות המורים, מאמרים בכלל המון ידע מסביב לסוגיית המחוננים והמצויינים.

מאמרים קשורים

חינוך באשדוד

[contact-form 3 "קשר"]