מצטיינים בחינוך

חינוך – מחוננים מערכת החינוך באשדוד עוברת בשנים האחרונות תהליכים מתקדמים של שינוי ופיתוח במגוון נושאים, למשל התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים – התמיד המחונן והמצטיין. כמו בנושאים אחרים מערכת החינוך באשדוד מנסה להתמודד אחרת מדרך ההתמודדות הכללית בישראל. העיר משקיעה משאבים ובעיקר מסתמכת  על שאיפתם של ההורים להשתתף בתוכניות המיוחדות ולכן גם חלק ניכר […]