באשדוד יש פחות בריאות

אשדוד | בריאות מכון המחקר של הכנסת פרסם מחקר ובו הוא משווה את רמת שירותי הבריאות של תושבי אשדוד והדרום לתושבי שאר מדינת ישראל. מן המחקר עולה שתושבי הדרום מקבלים הכי פחות בריאות בהשוואה לאחרים. ברשימה הזו אני סוקר ומעלה את עקרי הדברים. מתברר לכל מי שהיה צריך את המחקר שאיכות וזמינות שירותי הבריאות לתושבי […]